Yeşil Bina Nedir?

 In

“Yeşil bina”, tasarımında, inşaatında veya işletilmesinde olumsuz etkileri azaltan ve iklim ile doğal çevremiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek bir bina olarak tanımlanabilir. Yeşil binalar, doğal kaynakların korunmasına yardım etmekte ve bina kullanıcılarına artırılmış yaşam kalitesi sunmaktadır.

Bir binayı “yeşil” yapabilen bir takım özellikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

  • Enerji, su ve diğer kaynakların verimli kullanımı,
  • İyi iç ortam hava kalitesinin sağlanması,
  • Kirlilik ve atık azaltma önlemlerinin alınması,
  • Malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümün sağlanması,
  • Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı,
  • Bina kullanıcılarının yaşam kalitesinin değerlendirilmesi.
Recent Posts