DENGE PLASTİK GEPOSB FABRİKA

LEED SILVER SERTİFİKASI ALDI

LEED SILVER

Gümüş sertifika LEED derecelendirme sisteminin ön koşullarını sağlayan ve toplamda 50 ile 60 arası puan alan projelere verilmektedir.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan mevcut binanın yenilenmesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Denge Geposb Fabrika projesi LEED Yeni Binalar sertifikasyon sisteminde Gümüş (Silver) sertifika almaya hak kazandı.

AECO danışmanlığında yapılan sürdürülebilir ve çevre dostu çalışmalar sonucunda LEED Yeni Binalar sertifikası almaya hak kazanan proje Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli’de bulunmaktadır.

Su ve enerji tüketiminde sağlanan tasarruf, artan iç mekan hava kalitesi, malzemelerin sürdürülebilirlik kriterlerine göre seçilmesi, saha çalışmalarında sürdürülebilirliğin ön plana çıkartılması dahil bir çok farklı çalışma sonucunda proje çevre dostu bina onayı almıştır.

Projenin LEED kredi kategorilerine göre aldığı puanlar:

 • Konum ve Ulaşım: 8 puan
 • Sürdürülebilir Sahalar: 5 puan
 • Su Verimliliği: 7 puan
 • Enerji ve Atmosfer: 12 puan
 • Malzeme ve Kaynaklar: 6 puan
 • İç Mekan Hava Kalitesi: 11 puan
 • İnovasyon & Bölgesel Öncelik: 8 puan

USGBC web sayfası

Sertifikayı veren kuruluşun Denge Geposb Fabrika projesi için oluşturduğu web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

denge_leed_facts

Yeşil bina derecelendirme sistemleri farklı değerlendirme kriterleri ve başlıklarına sahip olsa da, biz sürdürülebilirliği 4 ana başlığa ayırıyoruz: ateş, su, hava ve toprak

Denge Plastik – Geposb Fabrika projesinde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

ateş

LEED yeşil bina sertifikasının ön koşullarından olan bina enerji modellemesi ASHRAE 90.1-2010 standardı çerçevesinde tamamlanmıştır. Proje aşamasında yapılan enerji simülasyonları sonuçlarına göre; DENGE Geposb Fabrika projesi standarta göre oluşturulan baz binadan %24,3 daha az enerji tükettiği hesaplanmıştır. Projede ayrıca temel test ve devreye alma çalışmaları yapılmıştır. Enerji tüketiminin anlık olarak ölçülebildiği binada, yapılan gün ışığı simülasyonu neticesinde yeterli seviyede gün ışığı alındığı onaylanmıştır.

 • Bina enerji modellemesi
 • Temel test ve devreye alma
 • Temel seviyede test ve devreye alma
 • İç mekan aydınlatma kalitesi ve gün ışığı
 • ASHRAE 90.1-2010 standardına göre %24,3 verim
 • İleri seviyede enerji tüketim ölçümü
 • Yenilenebilir enerji üretimi

su

Mevcut binanın yenilenmesi çalışmalarında yağmur suyu deposu oluşturulmuş ve doğal su kaynaklarından daha az su kullanımı sağlanmıştır. İç mekan su tüketimi seçilen su armatürleri ve rezervuarlar ile %45 oranında azaltılmış ve dış mekan su tüketimi ise doğru peyzaj seçimi ve sulama yöntemleri ile %76 oranında azaltılmıştır.

 • İç mekan su tüketiminin %45 azaltılması
 • Açık alan su tüketiminin %76 azaltılması
 • Su tüketiminin düzenli ölçülmesi
 • Yağmur suyunun toplanması

hava

Bina kullanıcıları için daha fazla taze hava, ısıl konfor, kaliteli manzara, gün ışığı ve sağlıklı iç mekanlar sağlanmıştır. Sağlıklı iç mekanların oluşturulması için düşük emisyona sahip malzemeler tercih edilmiş, bina içinde tütün ürünleri kullanımı yasaklanmış, klima santrallerinde F7 filtre kullanılmış ve aydınlatma ampullerindeki civa miktarının azaltılması sağlanmıştır.

 • Taze hava miktarının arttırılması
 • Soğutucu akışkan yönetimi
 • Tütün ürünleri kullanımının kontrolü
 • Düşük emisyona sahip malzeme kullanımı
 • İç mekan hava kalite değerlendirmesi
 • Isıl konfor
 • Kaliteli manzara ve gün ışığı simülasyonu
 • Civa miktarı azaltılmış ampul kullanımı

toprak

Yeni bir arazi seçimi yerine mevcut bir binanın yenilenmesi sağlanarak boş arazilerin korunumu sağlanmıştır. Projenin konumu itibari ile temel servislere ve toplu ulaşıma yakınlık sağlanmış ve böylece binaya ulaşım için oluşturulan CO2 emisyonu azaltılmıştır. İnşaat süresince çıkan atıkların %75’i ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmiş ve mevcut bina ve malzemelerinin %56’sı yeniden kullanılarak kaynakların etkin kullanımı sağlanmıştır.

 • Sahanın korunumu
 • Temel servislere yakınlık
 • Toplu ulaşım uygunluğu
 • Bina ve malzemelerin %56 oranında yeniden kullanımı
 • İnşaat ve yıkım atık yönetimi: %75 ayrıştırma
 • Otopark sayısının azaltılması
 • Işık kirliliğinin azaltılması
 • Isı adasının azaltılması
 • EPD belgeli ürün kullanımı