ROYAL UZUNGÖL HOTEL

LEED GOLD SERTİFİKASI ALDI

LEED GOLD

Altın sertifika LEED derecelendirme sisteminin ön koşullarını sağlayan ve toplamda 60 ile 80 arası puan alan projelere verilmektedir.

Trabzon, Uzungöl beldesinde yer alan Royal Uzungöl Hotel  LEED Mevcut Binalar sertifikasyon sisteminde Altın (Gold) sertifika almaya hak kazandı.

AECO danışmanlığında yapılan sürdürülebilir ve çevre dostu çalışmalar sonucunda LEED Mevcut Binalar (O+M: Existing Buildings) sertifikası almaya hak kazanan proje Uzungöl, Trabzon’da bulunmaktadır.

Su ve enerji tüketiminde sağlanan tasarruf, oluşturulan ve uygulaması yapılan sürdürülebilir yönetim planları, artan iç mekan hava kalitesi, malzemelerin sürdürülebilirlik kriterlerine göre seçilmesi, işletim sürecinde sürdürülebilirliğin ön plana çıkartılması dahil bir çok farklı çalışma sonucunda proje çevre dostu bina onayı almıştır.

Projenin LEED kredi kategorilerine göre aldığı puanlar:

 • Sürdürülebilir Sahalar: 17 puan
 • Su Verimliliği: 11 puan
 • Enerji ve Atmosfer: 16 puan
 • Malzeme ve Kaynaklar: 7 puan
 • İç Mekan Hava Kalitesi: 7 puan
 • İnovasyon & Bölgesel Öncelik: 8 puan

USGBC web sayfası

Sertifikayı veren kuruluşun Royal Uzungöl Hotel için oluşturduğu web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

royal_leed_facts

Yeşil bina derecelendirme sistemleri farklı değerlendirme kriterleri ve başlıklarına sahip olsa da, biz sürdürülebilirliği 4 ana başlığa ayırıyoruz: ateş, su, hava ve toprak

Royal Uzungöl Hotel projesinde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

ateş

Royal Uzungöl Hotel’in LEED yeşil bina sertifikası çalışmaları kapsamında ASHRAE Seviye I ve II enerji etüdü, inceleme ve analizi yapılmış, etüt sonuçlarına göre enerji etkin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonrasında ENERGY STAR Porfolio Manager ile benzer yapılar arasında yapılan karşılaştırmaya göre 82 puan elde edilmiştir. Hotel’de kullanılan aydınlatma elemanları civa içermemekte ve aydınlatma sistemi kontrol edilebilmektedir.

 • ASHRAE Seviye I analizi
 • ASHRAE Seviye II enerji etüdü – inceleme ve analiz
 • Lambalarda civa miktarının azaltılması
 • Enerji etkin iyileştirme çalışmaları
 • Yüksek ENERGY STAR skoru: 82
 • Aydınlatma sisteminin kontrol edilebilmesi

su

Peyzaj alanlarında sulama gerektirmeyen bitkiler tercih edilmiş ve dış mekan için ayrıca su tüketimi gerçekleştirilmemiştir. İç mekan su tüketimleri ise kullanılan su armatürleri, duş başlıkları ve rezervuarlar sayesinde standart değerlere göre %30 azaltılmıştır.

 • İç mekan su tüketiminde %30 tasarruf
 • Su tüketiminin düzenli takip edilmesi
 • Açık alan su tüketiminde tasarruf

hava

İç mekan hava kalitesinin arttırılması kapsamında tütün ürünlerinin kullanımı bina içerisinde yasaklanmış, taze hava miktarı standart değerlere göre arttırılmış, klima santrallerinde F7 filtre kullanımı sağlanmış, ana girişlerde paspas uygulaması yapılmış ve ozon tabakasına zararlı soğutucu akışkan yönetimi sağlanmıştır.

 • Taze hava miktarının arttırılması
 • İç mekan havasındaki partiküllerin azaltılması
 • İleri seviye soğutucu akışkan yönetimi
 • Tütün ürünleri kullanımının kontrolü
 • Yeşil temizlik politikası ve uygulamaları
 • İç mekan kimyasal ve kirlilik kontrolü

toprak

Royal Uzungöl Hotel’in işletme sürecindeki satın alım politikaları güncelleştirilmiş, katı atık yönetim planı oluşturulmuştur. Sürdürülebilir saha kriterleri kapsamında ısı adası etkisinin azaltılması amacıyla dış mekanda SRI değeri düşük malzemelere yer verilmiş, çalışan ve ziyaretçilerin hotel’e ulaşımları için alternatif ulaşım yöntemleri sağlanmış ve haşere yönetim planı ile erozyon kontrol planı oluşturulmuştur.

 • Isı adası etkisinin azaltılması
 • Alternatif ulaşım yöntemleri
 • Katı atık yönetim planı ve uygulamaları
 • Katı atık yönetimi – sarf malzemelerinin %50 ayrıştırılması
 • Katı atık yönetimi – dayanıklı tüketim malzemelerinin %100 ayrıştırılması
 • Entegre haşere yönetim planı
 • Erozyon kontrol planı
 • Peyzaj alanları yönetim planı
 • Sürdürülebilir satın alma planı ve uygulamaları
 • Gıda malzemelerinde %82 sürdürülebilir satın alma
 • Sarf malzemelerinde %71 sürdürülebilir satın alma
 • Elektrikli ekipmanlarda %85 sürdürülebilir satın alma