TÜRK TELEKOM ESENYURT VERİ MERKEZİ

LEED GOLD SERTİFİKASI ALDI

LEED GOLD

Altın sertifika LEED sertifikasının ön koşullarını sağlayan ve ana kategorilerinde yer alan başlıklardan 60 ve üzeri puan alan projelere verilmektedir.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi projesi LEED Ticari İç Mekanlar sertifikasyon sisteminde Altın (Gold) sertifika almaya hak kazandı.

AECO danışmanlığında yapılan sürdürülebilir ve çevre dostu çalışmalar sonucunda LEED Ticari İç Mekanlar sertifikası almaya hak kazanan proje Esenyurt, İstanbul’da bulunmaktadır.

Su ve enerji tüketiminde sağlanan tasarruf, artan iç mekan hava kalitesi, malzemelerin sürdürülebilirlik kriterlerine göre seçilmesi, saha çalışmalarında sürdürülebilirliğin ön plana çıkartılması dahil bir çok farklı çalışma sonucunda proje çevre dostu bina onayı almıştır.

Projenin LEED kredi kategorilerine göre aldığı puanlar:

 • Sürdürülebilir Sahalar: 19 puan
 • Su Verimliliği: 11 puan
 • Enerji ve Atmosfer: 11 puan
 • Malzeme ve Kaynaklar: 7 puan
 • İç Mekan Hava Kalitesi: 8 puan
 • İnovasyon & Bölgesel Öncelik: 7 puan

USGBC web sayfası

Sertifikayı veren kuruluşun Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi projesi için oluşturduğu web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

TTVM LEED Facts

Yeşil bina derecelendirme sistemleri farklı değerlendirme kriterleri ve başlıklarına sahip olsa da, biz sürdürülebilirliği 4 ana başlığa ayırıyoruz: ateş, su, hava ve toprak

Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi projesinde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

ateş

Enerji tüketimi ileri seviyede ölçülen ve kontrol edilebilen projenin iç mekan aydınlatması için tüketilen enerjide %35 tasarruf sağlanmıştır. Enerji tüketen cihazların %57’sinde ENERGY STAR etiketli ürünler tercih edilmiş ve binada temel seviyede test devreye alma çalışmaları yapılmıştır.

 • Bina enerji verimliliği
 • İleri seviyede enerji tüketim ölçümü
 • Temel seviyede test ve devreye alma
 • Enerji tüketen cihazlarda ENERGY STAR etiketi
 • Aydınlatma gücünde %35 tasarruf
 • Kontrol edilebilir aydınlatma sistemi

su

Su tüketen tüm ürünlerde su tasarrufu göz önünde bulundurulmuş; su armatürü, duş başlıkları, rezervuar ve pisuvarlarda su tasarruflu seçenekler tercih edilmiştir. Seçilen ürünler dolayısı ile standart bir yapıya göre %42 su tasarrufu sağlanmıştır.

 • Su tüketiminde %42 tasarruf
 • Tasarruflu su armatürleri kullanımı

hava

Türk Telekom Esenyurt Veri Merkezi projesinde iç mekan hava kalitesinin artması için, ASHRAE 62.1-2007 standardında belirtilen taze hava miktarı sağlanmış, tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanmış, düşük emisyona sahip malzemeler kullanılmış, inşaat aşamasında iç mekan hava kalitesi yönetim planı oluşturularak uygulaması yapılmıştır. Bina kullanıcılarının konforunu arttıracak aydınlatma kontrolü ve ASHRAE 55-2004 standardına uygun ısıl konfor kriterleri sağlanmıştır.

 • ASHRAE 62.1-2007 standardında taze hava miktarı
 • Soğutucu akışkan yönetimi
 • İnşaat aşaması – iç mekan hava kalitesi yönetim planı ve uygulaması
 • Tütün ürünleri kullanımının kontrolü
 • Düşük emisyona sahip malzeme kullanımı
 • Isıl konforun sağlanması
 • Civa miktarı azaltılmış ampul kullanımı

toprak

Proje sahasının konumu sayesinde toplu ulaşıma ve temel servislere yakınlık sağlanmış, otopark sayısında azaltım sağlanmıştır. İnşaat süresince atıklar ayrıştırılmış ve %86 oranında ayrıştırma sağlanarak geri dönüşümü sağlanmıştır. Seçilen malzemelerde geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir içerik dikkate alınmış ve yerel – bölgesel malzeme kullanımı sağlanmıştır.

 • Sahanın korunumu
 • Temel servislere yakınlık
 • Toplu ulaşım uygunluğu
 • İnşaat atık yönetimi: %86 ayrıştırma
 • Otopark sayısının azaltılması
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı: %34
 • Bölgesel malzeme kullanımı: %55